2000 players list

2000 players list

PlayerMatInnNORunsHSB4s6s10050OMRW
Silvester Pereira00000000000000
Rajkumar Chettiyar00000000000000
Bobby Philips00000000000000
Shankar Subramaniyam00000000000000
Balu Lal00000000000000
Sunil Viswanathan00000000000000
Puhspendra Khicha00000000000000
Jaykumar N.00000000000000
Ganesh Tajave00000000000000
Thathaghat Sahoo00000000000000
John Kennedy00000000000000
Manoj Wanzare00000000000000
Sopnendu Mohanti00000000000000
Manish Jain00000000000000
Harold Tauro00000000000000
Santosh Ghadge00000000000000
Prasad Pooppully00000000000000
Sriram Sampath00000000000000
Sanjeeb Sahoo00000000000000
Amit Chatterjee00000000000000
Jagan Panda00000000000000
Ashok Sharma00000000000000
Karthik S.00000000000000
Biju Paul00000000000000
Ashok Kumar00000000000000
Sachin Sondhi00000000000000