2002 players list

2002 players list

PlayerMatInnNORunsHSB4s6s10050OMRW
Niranjan Dravid00000000000000
Ganesh Tajave00000000000000
Girish Ranade00000000000000
Ajey Kulkarni00000000000000
Supratim Mukhopadhya00000000000000
Bikash Mohanti00000000000000
Govind Sachan00000000000000
Rajkumar Chettiyar00000000000000
Ravindra Kuvalekar00000000000000
Jayant Kumar00000000000000
Bhibas Roy00000000000000
Subhash Nair00000000000000
Murali Reddy00000000000000
Nishant Gupta00000000000000
Ajay Gawali00000000000000
Sathish N00000000000000
Narayanan Ram00000000000000
Silvester Pereira00000000000000
Bobby Philips00000000000000
Sunil Viswanathan00000000000000
Balu Karunakaran00000000000000
Sriram Sampath00000000000000
Sanjeeb Sahoo00000000000000
Santosh Ghadge00000000000000
Ashok Sharma00000000000000
Viswa Ghosh00000000000000
Biju Paul00000000000000
Dinesh Singh Rawat00000000000000
Jagan Panda00000000000000
Rajneesh Shukla00000000000000
Ashok Kumar00000000000000
Prasad Pooppully00000000000000