2007 players list

2007 players list

PlayerMatInnNORunsHSB4s6s10050OMRW
Ashok Kumar00000000000000
Jude Joseph00000000000000
Anil Kumar00000000000000
Sangan Kalgi00000000000000
Praveen Gautam00000000000000
Rohit Sharma00000000000000
Minhaj Uddin00000000000000
Bobby Philips00000000000000
Silvester Pereira00000000000000
Mayank Prakash00000000000000
Amol Vaidya00000000000000
Sandeep Balaji00000000000000
Sandeep Casi00000000000000
Mahesh Kasar00000000000000
Rajneesh Shukla00000000000000
Raju Durga00000000000000
Viswa Ghosh00000000000000
Santosh Ghadge00000000000000
Yogesh Chandwadkar02000000000000
Dinesh Singh Rawat00000000000000
Jagan Panda00000000000000
Nissar Ahmed00000000000000
Srinesh02000000001001
Biju Paul122205000030141
Ajey Kulkarni120707100060491
Ritesh Kakar1207010100071363
Bikash Mohanti1221802220000000
Partha Misra1202202930000000
Anurag Singh12024021400060360
Sanjeeb Sahoo12045046410040160
Vimal V. Vardhan12052045700160351