2010 Players list

2010 Players list

PlayerMatInnNORunsHSB4s6s10050OMRW
Dinesh Singh Rawat3609004061012231324
Ashok Kumar1205400800170220
Sanjeeb Sahoo3604303622007.10333
Kamal36239020510010.41651
Anurag Singh1201300200080372
Ritesh Kakar120901100000000
Biju Paul3629010000050302
Sidde Raju1205014000070422
Rajneesh Shukla122403000081231
Naveen12040000000000
Yogesh Chandwadkar00000000000000
Jagan Panda00000000000000
Ganesh Hedge00000000000000
Rajeesh Kumar00000000000000
Harsha Kondappilli00000000000000
Shailaj Lal00000000000000